مستربچ فیلر یا پرکننده

مستربچ فیلر

 مستربچ فیلر مستربچ فیلر به عنوان پرکننده، کاربردهای زیادی دارد: کاربرد در صنایع تزریقی، بادی یا بلومولدینگ، تولید فیلم (یک لایه یا چند لایه) ورق و نوار پلیمری استفاده می شود. مزایای آن به شرح زیر می باشد: کاربر مستربپ فیلر در تولید محصولات تزریقی و قالب بادی هزینه مواد خام کمتر میشود، زیرا معمولا […]