مستربچ در نقش افزودنی یا additive

مستربچ افزودنی

مستربچ در نقش افزودنی یا additive مستربچ به عنوان افزودنی در طیف گسترده ای از تولیدات استفاده می شود. برای هر نوع محصول پلاستیکی، حداقل به دو نوع افزودنی برای اصلاح خواص فیزیکی یا شمیایی پلیمر، مانند مقاومت در برابر شعله، پایداری حرارتی یا مقاومت در برابر آب و هوا نیاز دارد. اکسترودرهای دوماردون همسوگرد […]

گرانول مستربچ رنگی – دو

گرانول مستربچ رنگی

گرانول مستربچ رنگی ، در ادامه به این مبحث و نحوه تولید مستربچ با اکسترودر پارالل در تولید مستربچ به شیوه واتر رینگ یا استرند خواهیم پرداخت. مستربچ به انواع و شکلهای متفاوتی در بازار وجود دارد. میشود گفت از بیشتر پلیمرها میتوان مستربچ تولید کرد. گرانولهای رنگی با خواص تشدید کننده یا کاهنده و […]