فوم EVA در تولید کفش

فوم EVA کفش

فوم EVA در تولید کفش بسیار مورد توجه تولید کنندگان قرار است. آیا توجه کرده اید که امروزه، بسیاری از شرکت های تولید کفش جدیدتر، از ساخت سنتی چوب پنبه و چرم دور می شوند و از مواد جدیدتری استفاده می کنند؟ بسیاری از این کفشها، دارای نوار EVA در قسمت میانی است. برخی نیز […]