لمینت پروفیل یو وی سی

لمینت پروفیل یو پی وی سی

لمینت پروفیل یو پی وی سی امروزه در عملیات تهیه و تولید مقاطع UPVC بسیار استفاده میشود.  لمینت پروفیل های پنجره یو پی وی سی در پروسه ای جداگانه انجام میشود. اهمیت دستگاه رپینگ را باید از یک طرف با طیف وسیعی از دکورها و از سمت دیگر با تنوع تولیدات مواجه می باشیم. در […]