دستگاه لمینیت پروفیل UPVC

دستگاه لمینیت پروفیل UPVC

دستگاه لمینیت پروفیل UPVC یا دستگاه رپینگ پروفیل از جمله دستگاههای کاربردی صنعت در و پنجره میباشد. دستگاه لمینیت و عملکرد آن می تواند برای تولید کنندگان یک چالش جدی باشد. پارامترهای زیادی وجود دارد که تولیدکنندگان در هنگام لمینیت پروفیل UPVC به آن توجه می نمایند. فاکتورهایی همچون مقدار مناسب پرایمر،  موقعیت قرارگیری غلطکها، […]