نوار لبه PVC چیست؟

نوار لبه PVC

نوار لبه PVC، نواری باریکی و نازکی است که برای ضد آب کردن و زیبایی لبه های بیرونی MDF و در معرض ضربه و رطوبت تخته ها استفاده می شود. بیشتر پشت نوار لبه از پرایمر یا چسب رقیق استفاده میشود. این پرایمر در یک طرف تخته به عنوان مانعی در برابر رطوبت و آلودگی […]