اکسترودر گرانول، شرح وظایف اپراتور تولید – 1

اکسترودر گرانول

اکسترودر گرانول و خط تولید چه کاری انجام می دهد؟ شرایط  احراز این شغل چیست؟ اپراتور اکسترودر گرانول و extrusion line چگونه میتواند در شغل خود موفق باشد؟ اپراتور اکسترودر گرانول و خط اکستروژن مسئول بهره برداری از تجهیزاتی است که تولید انواع محصول را انجام می دهند. این تجهیزات با استفاده از فشار و […]