مزایای فوم EVA

در صنعت EVA، فوم اتیلن وینیل استات است. این فوم در کشاورزی، خودروسازی، ساختمان و ساخت و ساز، کفش صنعتی، معدن و بخش های ارتوپدی بسایر پرتقاضا است. بزرگترین تولید کننده آن در جنوب صحرای افریقا است. بازار کفش یکی از مشتریان این فوم است. محسنات مقاوم در برابر مواد شیمیایی جذب سر و صدای […]