گیربکس اکسترودر

گیربگس اکسترودر
اکسترودر پلاس
گیربکس اکسترودر

اکسترودر پلاس وارد کننده و تامین کننده اجزا و قطعات اکسترودر از DMG و Xmachine و Tairong چین میباشد.