پلی استایرن

اکسترودر پلاس
پلی استایرن

خط تولید ورق

خط تولید ورق با اکسترودر دومارپیج و پایین خط کلندر و T-DIE