اکسترودر پارالل

اکسترودر پارالل
اکسترودر پلاس
اکسترودر پارالل

اکسترودر پارالل یا موازی به دو نوع عمده موازی همسوگرد و موازی غیر همسوگرد تقسیم میشوند. از اکسترودر پارالل غیر همسوگرد عمدتا در تولید محصولات پی وی سی استفاده میشود. از این دسته میتوان به انواع ورق، پروفیل، فیلم و بسیاری از محصولات پایه PVC اشاره کرد. دسته دوم اکسترودر پارالل همسوگرد هستند که در تولید انواع گرانول، کامپوند و مستربچ و امثال این مواد مورد استفاده قرار میگیرند و بخش عمده ای از تولید گرانولهای پلیمری به واسطه همین اکسترودرها انجام میشود. در